Met een volle boodschappenkar naar huis!

Mevrouw Roedoe, de winnares van de minuut gratis winkelen van de decemberactie, mocht haar prijs verzilveren bij AH ‘t Plateau. En ze was niet voor niets gekomen en ging met een volle kar boodschappen naar huis!